صفحه اول     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

نام و نام خانوادگی :     یاسر حیدرزاده

میزان تحصیلات:     کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس :               31937151-044

پست الکترونیکی :     yaser.h@umsu.ac.ir