صفحه اول     امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢

شرح وظایف

1-اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت در امور کیفری و حقوقی

الف) امور کیفری شامل:
* طرح و تنظیم شکوائیه و طرح شکایت
* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه جمع¬آوری مستندات از واحدهای ذیربط جهت حضور موثر در دادگاه
* پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)
* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره
* بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه دانشگاه


ب) امور حقوقی شامل:
* تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی اعم از دادخواست¬های معمولی، تأمین دلیل، تأمین خواسته، اظهارنامه و ............
* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی
* شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
* تنظیم لایحه متناسب با اظهارات و ادعاهای خوانده یا وکیل او
* تعامل با کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص پرونده
* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
* بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

2- تنظیم لوایح در رابطه با شکایات واصله از دیوان عدالت اداری بر علیه واحدهای مختلف دانشگاه
شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری در صورت تقاضای دیوان

3- رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری
اعم از هیأت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیأت‌های تشخیص تأمین

4- بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از
4-1- بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
4-2- اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه
4-3- اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دوره¬های آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.
4-4- پیگیری اسناد متعهدین به خدمت (دانشجویان پزشکی- پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.

5- اخذ تعهد جهت فرصت¬های مطالعاتی
5-1- اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
5-2- اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
5-3- در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
5-4- مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

6- بررسی اسناد لازم¬الاجرا
6-1- نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم¬الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
6-2- جمع‌آوری مدارک موردنیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
6-3- تهیه و تنظیم اسناد (رسمی- غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و رهن که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.

7- بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش¬نویس قراردادهای تنظیمی دانشگاه
7-1- قراردادهای خدماتی و پشتیبانی (ایاب وذهاب، طبخ وتوزیع غذا، تایپ وتکثیر و ...)
7-2- قرارداهای خرید، نصب و نگهداری (تجهیزات پزشکی، تجهیزات و تأسیسات)
7-3- قرارداهای فن¬آوری اطلاعات (سیستم¬های سخت¬افزاری و نرم¬افزاری، اینترنت)
7-4- قراردادهای عمرانی (پیمانکاران حقیقی و حقوقی، مشاوران و غیره)
7-5- قراردادهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنعت و ...)
7-6- قراردادهای اداری و مالی (بکارگیری نیروی انسانی، حسابرسی و ...)
7-7- قراردادهای درمانی و بهداشتی(مشارکت در ارایه خدمات درمانی با سایر دستگاه¬ها)
7-8- قراردادهای املاکی (خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان)

8- حمایت قضایی از کارکنان
اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب دستور و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها

9- بررسی متن بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های ارجاعی از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی

10- جمع¬آوری و تشکیل آرشیو قوانین، مصوبات و بخشنامه¬های مختلف
* اعم از مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و بخشنامه¬های وزارتی و سایر ارگان¬ها

11- ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان

12- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم و سایر مسئولین محترم دانشگاه، در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی