صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٥

نام و نام خانوادگی :     یاسر حیدرزاده

میزان تحصیلات:     کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس :               31937151-044

پست الکترونیکی :     yaser.h@umsu.ac.ir